Wyszukiwanie biznesowych kontaktów zagranicznych -Monitoring Internetu - monitoring informacji - monitoring mediów