POZNAJ NASZ SZKOLENIA:

Wyszukiwanie informacji w biznesie

Szkolenie dla osób rozpoczynających przygodę z szukaniem informacji. M.in. nauka zaawansowanego wyszukiwania w Google, innych wyszukiwarkach i deep web – w tym szukanie danych naukowych, statystycznych oraz weryfikacja podmiotów gospodarczych (głównie w Polsce).

 • 1 dzień lub 2 dni

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski lub angielski

OSINT - Biały wywiad w biznesie

Praktyczne szkolenie uczące zaawansowanych technik, narzędzi i źródeł danych m.in. do weryfikacji podmiotów gospodarczych (polskich i zagranicznych), profilowania osób, weryfikacji AML, pozyskiwania informacji z mediów społecznościowych, docierania do tzw. wycieków informacji oraz automatyzacji wyszukiwania danych.

 • 1 dzień lub 2 dni

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski lub angielski

Weryfikacja firm i kontrahentów

Szkolenie skupione na praktycznych aspektach docierania do wiarygodnych informacji o podmiotach gospodarczych oraz osobach w Polsce, Europie i pozostałych częściach świata. W programie również pozyskiwanie danych finansowych i rynkowych, identyfikacja powiązań biznesowych, wyszukiwanie klientów i kontrahentów.

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

Analiza informacji i fact-checking

Analiza i weryfikacja informacji. Narzędzia do wykrywania fake news. Gra i wojna informacyjna. Manipulacja medialna. Dezinformacja. Instytucje „watch dog”. Analiza zdjęć i plików wideo.

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

Cyberbezpieczeństwo dla pracowników biurowych

Kluczowe podstawy cyberbezpieczeństwa wyjaśnione w prostych słowach. Obligatoryjne kompetencje każdego pracownika biurowego. Bezpieczeństwo informacji w firmie. Rozwiązania i narzędzia do wykorzystania przez nieinformatyków.

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski lub angielski

Pozyskiwanie danych statystycznych

Rzetelne źródła danych statystycznych – polskie i międzynarodowe. Znaczenie oraz eksperckie metody weryfikacji danych statystycznych. Sposoby na zrozumienie znaczenia pozyskiwanych statystyk.

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski lub angielski

Zarządzanie informacją w zespole

Szkolenie dedykowane jest zespołom wspólnie pracującym z  informacja p. zespołom prasowy, analitycznym marketingowym. Na szkoleniu omawiamy techniki zarządzania informacją, narzędzia do współdzielenia zasobów oraz kategoryzacji informacji.

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

AI w researchu i google hackingu

Celem szkolenia jest przedstawienie wykorzystania AI w researchu. Na szkoleniu omówione narzędzie oparte o AI. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać sztuczną inteligencję w codziennej pracy z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem informacji.

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski

RODO dla pracowników - szkolenie okresowe

 • 1 dzień

 • online live lub stacjonarnie

 • język polski