OSINT W BIZNESIE

Poznaj specjalistyczne narzędzia oraz metody
wyszukiwania informacji, weryfikacji firm i profilowania osób dzięki rozwiązaniom OSINT w biznesie

Szkolenie online, w małej grupie,100% praktyki

Termin szkolenia podany zostanie wkrótce

Pamiętaj! Szkolenie nie jest nagrywane.