OSINT W BIZNESIE

Poznaj specjalistyczne narzędzia oraz metody
wyszukiwania informacji, weryfikacji firm i profilowania osób dzięki rozwiązaniom OSINT w biznesie

Praktyczne warsztaty komputerowe
w wersji online live lub stacjonarnie