OSINT – BIAŁY WYWIAD

Poznaj specjalistyczne narzędzia oraz metody
wyszukiwania informacji, weryfikacji firm i profilowania osób

Szkolenie stacjonarne, w małej grupie,100% praktyki
16-17.03.2023, Warszawa