POZYSKIWANIE DANYCH STATYSTYCZNYCH

Poznaj źródła i metody weryfikacji danych statystycznych
Zrozum prawdziwe znaczenie pozyskiwanych statystyk

Szkolenie online, prowadzone na żywo, w małej grupie

27 września 2022, 3 godziny intensywnego warsztatu, 100% praktyki