WIZUALIZACJA INFORMACJI

Jak prezentować informacje, aby zaangażować odbiorców
i w pełni wykorzystać potencjał obrazu

Szkolenie online, prowadzone na żywo, w małej grupie
100% praktyki