Wpisy

Żyjemy w społeczeństwie wiedzy. Kapitałem są ludzie – ich wiedza, talenty, wykształcenie. A informację traktujemy jako dobro o charakterze ekonomicznym. Uczelnie wyższe, realizując swoje zadania, coraz częściej stają się inkubatorami nowych myśli i zapleczem nowych technologii dla przemysłu i sektora MŚP. Informacja naukowa w biznesie odgrywa bardzo ważną rolę, wspierając rozwój rynków, branż i pojedynczych przedsiębiorstw.

Czytaj dalej

Przedstawiamy wam krótką infografikę o tym dlaczego warto wydawać pieniądze na badania i analizy rynku, jakie korzyści niesie za sobą dobrze zgromadzona i odpowiednia informacja.

Portfolio