OSINT – BIAŁY WYWIAD

Poznaj specjalistyczne narzędzia oraz metody
wyszukiwania informacji, weryfikacji firm i profilowania osób

Szkolenie online, prowadzone na żywo, w małej grupie
100% praktyki