WYSZUKIWANIE INFORMACJI W KRAJACH EUROPY WSCHODNIEJ