Gdy mowa o informacji naukowej, na myśl przychodzą przede wszystkim korzystający z niej badacze, naukowcy, bibliotekarze i kadra w instytucjach edukacyjnych oraz ośrodkach naukowo-badawczych. Ale to nie wszystko. Uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze są przecież inkubatorami innowacji, które – po fazie badań – są wdrażane w przedsiębiorstwach. Informację naukową można więc wykorzystać również w biznesie, wspierając tym samym rozwój zarówno całych branż, jak i pojedynczych firm.

W tym artykule prezentujemy kilka kluczowych obszarów, w których zasoby naukowe mogą, a czasem wręcz muszą być zastosowane w biznesie.

Informacja naukowa w biznesie

Zasoby naukowe mogą dotyczyć wielu różnych dziedzin, w szczególności odnoszą się do nauki i techniki. Z punktu widzenia biznesu ich najważniejszą częścią jest wiedza o prowadzonych badaniach naukowych oraz innowacjach technologicznych. Wykorzystanie tych informacji w biznesie wymaga znajomości źródeł wiedzy naukowej, umiejętności analizy danych naukowych, a także dostępu do odpowiednich narzędzi researchu.

Informacja naukowa na poziomie rynku i branży

Sektor badawczo-rozwojowy (B+R) jest doskonałym barometrem zmian, jakie zachodzą w gospodarce. Informacja naukowa wskazuje, jakie rozwiązania innowacyjne i technologiczne już istnieją, a jakie mogą w niedalekiej przyszłości wpływać na kształt poszczególnych rynków i branż. Gracze rynkowi dowiadują się dzięki temu, jakie nowinki warto śledzić i w co warto inwestować.

Informacja naukowa dla start-upów

Jedną z grup przedsiębiorstw, dla których zasoby naukowe są absolutnie niezbędne, są start-upy. Muszą one swoim inwestorom udowodnić, że ich innowacyjne pomysły można skomercjalizować i że mogą przynieść realne zyski. Pomagają w tym analizy rynku, analizy konkurencji i studia wykonalności. Ale dokumenty te muszą opierać się na twardych danych pochodzących m.in. z badań rynkowych i badań naukowych. Przykładem zastosowania informacji naukowej w tym kontekście niech będzie przegląd zasobów naukowych na temat rozwiązań już stosowanych w biznesie, innowacji chronionych patentami oraz nowinek będących w trakcie badań naukowych.

Informacja naukowa w planowaniu

Informacja naukowa może być potrzebna również innym przedsiębiorstwom, najczęściej na etapie planowania. Wspiera firmy przed podjęciem decyzji o stworzeniu lub zmodyfikowaniu strategii bądź o zatwierdzeniu i wdrożeniu operacyjnego planu działań. Dostarczyć może wtedy wartościowych danych na temat np. innowacji dopiero powoli pojawiających się w branży albo technologii stosowanych przez inne firmy w procesach produkcji, logistyki czy sprzedaży.

Informacja naukowa a nowe nisze i szanse na rozwój

Bardzo ważnym elementem prowadzenia biznesu jest ustawiczne wyszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Może to być szansa wejścia na nowy rynek, ekspansji geograficznej, dotarcia do nowego segmentu klientów albo rozpoczęcia działalności w zyskownej niszy rynkowej. W każdej z tych sytuacji zasoby naukowe mogą okazać się niezwykle pomocne. Analiza projektów badawczych daje możliwość zidentyfikowania i dogłębnego poznania obszarów, w które warto zainwestować.

Informacja naukowa w rekrutacji pracowników i kontrahentów

Chcąc właściwie wdrożyć nową technologię, konieczny jest doświadczony zespół ekspertów. A gdzie można skuteczniej szukać osób znających daną innowację niż w grupie, która ją tworzyła, badała i testowała podczas badań naukowych? Analiza zasobów naukowych może zatem pomóc podczas rekrutacji zarówno pracowników, jak również współpracowników i kontrahentów. Wyszukani w ten sposób eksperci mogą zostać zatrudnieni, ale mogą służyć pomocą także jako freelancerzy, konsultanci czy po prostu mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami.

Chcesz nauczyć się skutecznie wyszukiwać informację naukową?

Weź udział w kursie online: