szkolenie - informacja naukowa

Szkolenie z informacji naukowej zostało przygotowane w jednym celu: aby zwiększyć efektywność pracy naukowej oraz jakość pozyskiwanych informacji. 

SZKOLENIE Z INFORMACJI NAUKOWEJ

Warsztat praktyczny w Dąbrowie Górniczej był dwudniowe i wypakowany praktyczną wiedzą i ćwiczeniami utrwalającymi nowe umiejętności. Uczestnicy podnosili wiedzę i kompetencje z zakresu:

  • specjalistycznych wyszukiwarek i baz naukowych z różnych dziedzin;
  • wyszukiwania informacji w deep webie;
  • poszukiwania pierwotnych danych badawczych i danych statystycznych,
  • pozyskiwania publikacji naukowych z zasobów Open Access;
  • budowania warsztatu do zarządzania informacją naukową dzięki narzędziom do monitorowania informacji i tworzenia bibliografii.

Nie mogło oczywiście zabraknąć ćwiczeń z hackowania wyszukiwarek na potrzeby pozyskiwania informacji naukowych. 

REZULTATY

Rezultaty przeprowadzonego szkolenia oceniliśmy na podstawie testów sprawdzających,  rozwiązywanych przez uczestników przed i po szkoleniu. Wyniki wykazały, że 100% uczestników podniosło swoje umiejętności, co najmniej do stopnia zaawansowanego w poszukiwaniu informacji naukowej, a więc:

  • uczestnicy zrozumieli i przekonali się w trakcie szkolenia, że Google i jego narzędzia wyszukiwawcze to za mało w poszukiwaniu informacji naukowej;
  • korzystanie z baz statystycznych i wyciąganie z nich informacji nie stanowi już dla uczestników szkolenia problemu;
  • sprawne poruszanie się po różnorodnych i niejednorodnych bazach naukowych w poszukiwaniu potrzebnych publikacji jest możliwe;

W warsztacie wzięli udział pracownicy kadry dydaktycznej Akademii.