Informacja naukowa w biznesie

Żyjemy w społeczeństwie wiedzy. Kapitałem są ludzie – ich wiedza, talenty, wykształcenie. A informację traktujemy jako dobro o charakterze ekonomicznym. Uczelnie wyższe, realizując swoje zadania, coraz częściej stają się inkubatorami nowych myśli i zapleczem nowych technologii dla przemysłu i sektora MŚP. Informacja naukowa w biznesie odgrywa bardzo ważną rolę, wspierając rozwój rynków, branż i pojedynczych przedsiębiorstw.

Informacja naukowa – co to jest?

Informacja naukowa to „zorganizowana działalność związana z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem wiadomości z różnych dziedzin, szczególnie nauki i techniki” (źródło: Encyklopedia PWN).

W researchu oznacza to nic innego, jak wiedzę o tym, gdzie szukać informacji ze świata nauki i techniki, czyli gdzie warto poszukiwać informacji, jakie portale warto znać, do których baz warto docierać, gdzie można znaleźć dane badawcze, skąd można zaczerpnąć informacje o ekspertach, w jakich miejscach można dowiedzieć się o prowadzonych badaniach naukowych czy wdrażanych innowacjach technologicznych.

Narzędzia wyszukiwawcze, które ułatwiają nam dzisiaj eksplorację przeogromnych zasobów świata naukowego, pozwalają weryfikować informacje, osiągnięcia czy planowane działania w niemal każdym obszarze i każdej specjalizacji naukowej. Możemy precyzyjnie określić stan wiedzy nie tylko w skali jednego kraju, ale także w skali globalnej. Wiedza o tym, co dzieje się w danej dziedzinie, daje szansę na wypełnienie luki w danym obszarze, a nawet pozwala kreować nowe zagadnienia, które były dotąd słabo eksplorowane.

Informacja naukowa w biznesie – korzyści

Jeśli zależy nam na rozwijaniu biznesu, to niewątpliwie mamy świadomość tego, że nierzadko kluczem do sukcesu jest precyzyjne określenie nowych rozwiązań innowacyjnych i technologicznych, nowych myśli i idei, które już być może gdzieś kiełkują w głowach badaczy czy naukowców. Sektor badań i rozwoju staje się doskonałym barometrem zmian, jakie zachodzą w gospodarce.

Dzięki naukowym źródłom informacji, biznes w łatwy sposób może zweryfikować, jakie innowacje pojawiają się w branży, nad czym pracują naukowcy, w co można i warto inwestować. Analiza prowadzonych projektów badawczych pozwala odkryć rozwiązania innowacyjne i technologiczne, które mogę być przydatne w przedsiębiorstwie. Naukowe źródła wiedzy mogą być też doskonałym miejscem na znalezienie ekspertów i specjalistów albo po prostu osób do współpracy. Zasoby naukowe to też – o czym nie można zapominać – źródło fachowej i rzetelnej wiedzy, która cechuje się potwierdzoną, wysoką jakością.

Autor: Marta Dzienkiewicz

***

Chcesz dowiedzieć się więcej o wyszukiwaniu informacji na potrzeby biznesu?
Dołącz do nas podczas kursów i szkoleń:

INFORMACJA NAUKOWA – Praktyczny kurs e-learningowy online na temat skutecznego docierania do informacji naukowej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi i sprawdzonych źródeł.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BIZNESIE – Praktyczne szkolenie warsztatowe dla osób rozpoczynających swoją przygodę z wyszukiwaniem informacji w Google, innych wyszukiwarkach i deep web.

OSINT / BIAŁY WYWIAD – Praktyczne szkolenie warsztatowe dla osób znających już podstawy wyszukiwania informacji, a chcących poznać specjalistyczne narzędzia oraz metody wyszukiwania informacji, weryfikacji firm i profilowania osób.