Statut Fundacji na rzecz rozwoju rynku informacji i społeczeństwa informacyjnego – Infobrokerska.