desk research w marketingu

Badania typu desk research są niezwykle często realizowane na potrzeby działów marketingu. W porównaniu do innych metod badawczych, desk research w marketingu ma bardzo wiele zalet:

 • ma szeroki zakres zastosowania,
 • jest duża dostępność danych wtórnych,
 • istnieje możliwość pracy na większych próbach,
 • jest możliwość wzajemnej weryfikacji danych,
 • zapewnia obiektywizm i niewielki wpływ badacza na wyniki,
 • wiąże się z niższym kosztem oraz krótszym czasem realizacji projektu.

Desk research – co to jest?

Desk research (zwany także analizą danych zastanych) jest metodą badawczą polegającą na wykorzystaniu danych wtórnych, czyli pochodzących z ogólnodostępnych źródeł takich jak Internet, prasa, raporty, sprawozdania, urzędy, roczniki statystyczne, materiały konferencyjne, oferty handlowe firm, a także informacje własne.

Desk research polega na wyszukiwaniu informacji, gromadzeniu i analizowaniu danych wtórnych. Analiza w tego typu projektach zazwyczaj odbywa się poprzez kompilację, wzajemną weryfikację, porównywanie oraz przetwarzanie danych zastanych.

Efektem analizy desk research są konkretne wnioski w badanym obszarze, np. diagnoza sytuacji rynkowej, identyfikacja trendów branżowych czy rozpoznanie konkurencji. Ważnym komponentem tego typu badania jest uzupełnienie wyników analizy rekomendacjami, czyli wskazówkami na temat dalszych działań.

Desk research jest mniej kosztowną i mniej czasochłonną metodą gromadzenia i analizy danych niż przeprowadzanie badań pierwotnych. Z tego powodu na projekty realizowane metodą desk researchu często decydują się osoby, firmy oraz instytucje o niewielkich budżetach.

Desk research w marketingu

Dane wtórne są wykorzystywane nie tylko przez profesjonalnych badaczy i analityków, naukowców czy studentów. Chętnie sięgają po nie także przedsiębiorcy, którzy chcą na podstawie rzetelnych danych podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz budować skuteczniejsze strategie rozwoju.

Desk research w marketingu zajmuje szczególne miejsce – jest bardzo ważnym elementem badań marketingowych oraz budowania strategii marketingowej.

Desk research a badania marketingowe

Badania desk research w marketingu (podobnie jak w innych obszarach biznesu) mogą być wykorzystane na dwa sposoby:

 • jako badanie właściwe, np. zebranie i analiza informacji na temat innowacji branżowych albo konkurencji,
 • jako element szerzej zakrojonego badania marketingowego, np. wstępne rozpoznanie sytuacji przed zaprojektowaniem i przeprowadzeniem badania ilościowego lub jakościowego.

Projekty desk researchu realizowane w ramach badań marketingowych mogą bazować na ogromnym bogactwie źródeł. Oto zaledwie garść przykładów:

 • publikacje takie jak książki, e-booki, magazyny, newslettery, raporty, sprawozdania, katalogi czy prezentacje,
 • informacje dostępne online np. w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, w tym artykuły, studia przypadków, analizy rynkowe lub bazy danych,
 • wyniki badań przeprowadzonych przez firmy, stowarzyszenia, izby handlowe, instytucje publiczne, badaczy, agencje marketingowe i instytuty badawcze,
 • dane statystyczne przygotowywane przez urzędy statystyczne zarówno krajowe, jak i międzynarodowe,
 • materiały akademickie, czyli m.in. artykuły naukowe oraz źródła edukacyjne.

Budowanie strategii marketingowej w oparciu o tę metodę

Badania marketingowe realizowane metodą desk researchu mogą przynieść wiele ważnych danych, wniosków i rekomendacji wspierających tworzenie strategii marketingowej oraz operacyjnych planów marketingowych. Pomagają podejmować właściwe decyzje w takich przykładowych obszarach jak:

 • identyfikacja otoczenia konkurencyjnego na potrzeby decyzji np. o wejściu na nowy rynek czy wprowadzeniu nowego produktu.
 • rozpoznanie szans, ryzyk, barier i zagrożeń związanych np. z rozważaną inwestycją lub pomysłem na rozwój biznesu,
 • zgromadzenie twardych danych do dokumentów takich jak biznesplan, raport dla inwestora, aplikacja o dotację lub grant,
 • analiza trendów branżowych lub konsumenckich dokonywana w celu zbudowania strategii marketingowej i sprzedażowej,
 • monitoring sytuacji rynkowej jako podstawa do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą i jej działaniami marketingowymi.

***

Samodzielnego gromadzenia informacji z Internetu nauczysz się podczas jednego z naszych szkoleń: Wyszukiwanie informacji w biznesie – Jak szybko znaleźć potrzebne informacje w Google, innych wyszukiwarkach i deep web.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz danych, których zebranie i analiza wymaga nie tylko czasu, ale także znajomości wiarygodnych źródeł i bogatego doświadczenia w desk researchu:

(+48) 503 666 166  info@infobrokerska.pl