Bezpłatny webinar - Jak rozwijać swoją firmę, wykorzystując techniki i narzędzia OSINT w biznesie

Darmowy webinar: Techniki i narzędzia OSINT w biznesie

Skuteczni przedsiębiorcy bardzo często w swojej codziennej pracy korzystają z technik, narzędzi oraz źródeł OSINT. Biały wywiad – w pełni legalny i niewymagający technicznych umiejętności – pozwala sprawnie wyszukiwać informacje, weryfikować kontrahentów, profilować osoby i formułować wnioski na podstawie zebranych danych.

Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność swojej pracy i firmy dzięki zastosowaniu białego wywiadu, dołącz do nas podczas darmowego webinaru: Jak rozwijać swoją firmę, wykorzystując techniki i narzędzia OSINT w biznesie. Spotykamy się 7 czerwca 2022 o godz. 12:00!

Podczas tego webinaru dowiesz się m.in.:

  • Na czym polega OSINT, czyli biały wywiad?
  • Do czego przydaje się OSINT w biznesie?
  • Z jakich typów źródeł informacji korzysta OSINT?
  • Jakie przykładowe narzędzia można zastosować?
  • Jak wykorzystać OSINT do weryfikacji firm i osób?