CYBERBEZPIECZEŃSTWO
DLA NIEINFORMATYKÓW

Narzędzia bezpiecznego korzystania
z Internetu, e-maila, social mediów, chmury

Szkolenie jednodniowe,
z możliwością dostosowania do potrzeb Twojego zespołu